Logo BPDP

Bine ati venit la Biroul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal

Contact

Biroul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal
Str. C-tin Daicoviciu, nr. 15, sala , 400020 Cluj-Napoca, Romania
Tel: 0264.401.309
Email: date.personale@staff.utcluj.ro

Anunturi

Notificare privind prelucrarea si protectia datelor

Stimați studenți,

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca aplică începând cu 25 mai 2018 Regulamentul General al Uniunii Europene nr. 679/2016 Privind Protecția Datelor (GDPR).

Vă notificăm faptul că datorită temeiului legal aplicabil în România și a relației contractuale în care vă aflați cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, aceasta procesează pe perioada relațiilor contractuale următoarele categorii de informații personale care vă aparțin pe care le deține la nivelul departamentelor și serviciilor: date de identificare conform actelor personale emise de autoritățile statului român (certificat de naștere, carte de identitate, pașaport unde e cazul, etc.); date financiare (număr de cont, venituri realizate la nivelul instituției, situații financiare personale, etc.); caracteristici personale (vârsta, locul nașterii, naționalitate, stare civilă, etc. necesare pentru stabilirea de drepturi cuvenite); opinii privind starea de sănătate (în baza certificatelor și adeverințelor medicale și de evaluare a stării de sănătate stipulate în normativele aplicabile); componența familiei (numărul de copii și date de identificare a acestora, stare civilă, etc. in baza cărora se fac justificările de calcul a unor drepturi cuvenite sau se stabilesc alte drepturi conform legilor și normativelor aplicabile pentru cei care optează sau solicită aceste drepturi); informații privind parcursul academic, calificările deținute, istoricul profesional, calitatea de membru in organizații profesionale, publicații, date de contact necesare pentru derularea curentă a activității educaționale și de cercetare specifice universității.

Menționăm ca reținerea datelor cu caracter personal în instituție are rolul de a putea furniza către titularul datelor, la cerere, informații privind perioada de școlarizare petrecută în cadrul instituției și după finalizarea acestei perioade de instruire și se supune suplimentar temeiului legal aplicabil în România furnizat de OM Nr. 657 / 24.11.2014 privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior cu completările ulterioare.

Datele deținute la nivelul sistemelor informatice din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca nu sunt comunicate unor terțe părți decât în cazul în care există solicitări venite conform unui temei legal furnizat de instituții ale statului român sau pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale dintre dumneavoastră ca student / cursant și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ca furnizor de servicii educaționale.

Conform procedurilor existente, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca oferă posesorului datelor personale, prin intermediul departamentelor de specialitate, informații cu privire la toate datele deținute și, dacă este cazul, șterge datele, corectează datele incorecte, furnizează un format portabil al datelor, se asigură de restricționarea procesării, ține cont de opoziția în prelucrarea automată a datelor sau motivată de o situație particulară întemeiată și care nu contravine unor motive legitime

La nivel național respectarea drepturilor persoanelor cu privire la datele cu caracter personal este monitorizată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro.

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter